020 – 3707211 / 06 – 46859999

Kordaat Beveiliging

Ad hoc beveiliging

Er kunnen situaties ontstaan waarin ad hoc beveiliging direct noodzakelijk is. Voorbeelden van dergelijke situaties waarin ad hoc beveiliging nodig kan zijn; brand, stroomstoring, diefstal, defecte alarminstallatie en uitvallen van eigen beveiligingspersoneel.

Om snel de noodzakelijke maatregelen te treffen bij calamiteiten kunt u rekenen op ad hoc beveiliging van Kordaat Beveiliging . Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en kunnen desgewenst direct aanwezig zijn.

About Project