020 – 3707211 / 06 – 46859999

Personeel “onze kracht”

Wij beseffen als geen ander dat onze medewerkers de basis vormen van onze dienstverlening. Zij zijn ons belangrijkste kracht en bepalen in hoge mate de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij stellen dan ook niet alleen hoge eisen aan onze medewerkers, maar besteden ook veel aandacht aan de ontwikkeling van het individu, persoonlijke achtergronden en sociale interesses.

Onze medewerkers zijn zich bewust van hun eigen bijdrage aan de organisatie en aan de positie die onze organisatie in de samenleving heeft. Zij beschikken over essentiële kennis en vaardigheden met betrekking tot de omgang met gasten, communiceren, rapporteren en zijn/haar bevoegdheden. In geval van calamiteiten kunnen onze medewerkers snel en adequaat reageren en de situatie onder controle houden.

Gedragscode

Wij werken met een gedragscode waar alle medewerkers zich aan moeten houden om de privacy van onze opdrachtgevers te kunnen waarborgen. Alle medewerkers ondertekenen bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring en een intentieverklaring integriteit.

Coaching op de werkvloer

We houden onze medewerkers graag gemotiveerd en geïnspireerd. Dit doen wij onder andere door medewerkers op de werkvloer te coachen in algemene vaardigheden zoals klantgerichtheid, communicatieve vaardigheden, rapporteren  en integriteit. Daarnaast vinden er volgens een vast cyclisch twee formele gesprekken (één functionerings- en een beoordelingsgesprek) per jaar plaats tussen leidinggevende en medewerker. Deze gesprekken hebben als doel afspraken te maken over prestaties en functioneren en daarmee een basis te leggen voor de verdere ontwikkeling van de medewerker.

Leave a Reply