020 – 3707211 / 06 – 46859999

Kordaat Consultancy

Wij adviseren u graag over zaken die betrekking hebben op het verbeteren van de beveiligings(aspecten) binnen uw afdeling, organisatie en/of gebouw. Samen met u als opdrachtgever maken wij een op maat gesneden plan voor de beheersing van de veiligheidsproblematiek binnen uw afdeling, organisatie en/of gebouw.

Wij brengen een bewustwordingsproces op gang dat de zwakke plekken in uw organisatie aan het licht brengt. De risico’s worden daarbij benoemd en onlosmakelijk daaraan verbonden is het uitdenken van maatregelen om deze risico’s of optredende incidenten te beheersen.

Leave a Reply