020 – 3707211 / 06 – 46859999

ISO certificering

Wij zijn als organisatie ISO gecertificeerd. Met deze ISO-certificering tonen wij aan dat we over een deugdelijk kwaliteitsmanagementsysteem beschikken voor het sturen en beheersen van de organisatie met betrekking tot kwaliteit. Daarnaast wordt aangetoond dat we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, dat we middels risicomanagement inspelen op kansen en bedreigingen en dat continu verbetering is geborgd in de organisatie.